Cedre és un centre privat dedicat a l’atenció de nens, adolescents i joves que presenten algun tipus d’alteració que interfereix en el seu desenvolupament. Aquestes alteracions poden ser de naturalesa diversa: instrumental, cognitiva, afectiva o madurativa.
L’objectiu principal de la nostra feina és aconseguir un millor desenvolupament del potencial del nen i, d’aquesta manera, afavorir la seva adaptació en els diferents entorns; tant en l’escolar, com en el familiar i el social.
Cedre està format per un grup de professionals amb llarga experiència en el diagnòstic i tractament en el camp de la psicopedagogia, la psicologia i la logopèdia, que formen equip des de fa més de 25 anys.
Prevenció i tractament de trastorns de l'aprenentatge i de la comunicació
Carrer Marc Aureli, 8 Entl. 4ª | 08006 Barcelona | Tel. 93 2110605