Stacks Image 528
Cedre va ser fundat a inicis de la dècada dels anys setanta per la mestra i pedagoga Carme Aymerich i va ser un centre pioner en el camp de l’expressió i comunicació enteses com a eines educatives.

En els seus inicis es va concebre com un espai on tenien cabuda diferents activitats adreçades a promoure el desenvolupament personal de nens, adolescents i joves.

Amb aquesta finalitat, es van crear diversos grups de treball: d’expressió i comunicació, de música i plàstica, de psicomotricitat, i d’escolaritat compartida de nois i noies amb importants dificultats maduratives i d’aprenentatge.

Paral·lelament, es duia a terme un treball d’atenció individualitzada més centrat en la reeducació de dificultats d’aprenentatge i/o llenguatge.

Amb el temps, l’evolució de la pedagogia cap a una orientació més activa va propiciar la incorporació d’activitats de caire més estimulatiu i creatiu dins del marc escolar. Així, l’equip de Cedre va anar adaptant els seus serveis a unes demandes cada cop més especialitzades en relació a les dificultats d’aprenentatge.

A mitjan anys vuitanta es va iniciar una nova etapa en la qual es va crear el servei de psicodiagnòstic, per tal de fer una valoració més precisa dels casos que ens arribaven i poder indicar així el tractament més adequat per a cadascun.

Posteriorment, han emergit altres factors que han conduït a nous plantejaments en la nostra tasca. D’una banda, l’evolució de la societat cap a nous models de família i paternitat que duen associades noves problemàtiques. D’altra banda, els avenços en les disciplines objecte de la nostra feina, que han permès abordar els tractaments des de nous punts de vista. Així, l’equip de Cedre va anar adaptant els seus serveis a unes demandes cada cop més especialitzades en relació a les dificultats d’aprenentatge.
Prevenció i tractament de trastorns de l'aprenentatge i de la comunicació
Carrer Marc Aureli, 8 Entl. 4ª | 08006 Barcelona | Tel. 93 2110605