ATENCIÓ FAMILIAR

S’atenen situacions de dificultats de relació entre pares i fills, entenent que el benestar emocional dels fills, en bona mesura va lligat al dels adults amb qui conviuen.
Stacks Image 823
La intervenció parteix d’una delimitació de la situació conflictiva atenent els diferents punts de vista. Es treballa en el sentit d’afavorir una major comprensió, així com de generar recursos que incideixin en una millora de les relacions familiars.

Situacions de conflicte susceptibles d’una intervenció poden sorgir en qualsevol entorn de convivència. No obstant això, n'hi ha de més propícies a produir-ne, com separacions, divorcis, processos de dol o adopcions, entre d’altres.
Prevenció i tractament de trastorns de l'aprenentatge i de la comunicació
Carrer Marc Aureli, 8 Entl. 4ª | 08006 Barcelona | Tel. 93 2110605