LLENGUATGE ESCRIT EN JOVES I ADULTS

Stacks Image 828
Es treballa amb joves i adults que, per diferents motius, han anat arrossegant dificultats en l’àmbit del llenguatge durant l’escolaritat.

Aquestes dificultats, que ara els són un impediment per a poder seguir adequadament els seus estudis superiors, poden anar des d'una mala comprensió lectora, la pobresa de lèxic o d’expressió escrita, fins a un trastorn de tipus dislèctic.
Prevenció i tractament de trastorns de l'aprenentatge i de la comunicació
Carrer Marc Aureli, 8 Entl. 4ª | 08006 Barcelona | Tel. 93 2110605