PSICOPEDAGOGIA-LOGOPÈDIA

La intervenció psicopedagògica que Cedre ofereix pretén incidir en les dificultats instrumentals que són motiu de consulta, i en la dinàmica afectiva que aquestes generen.

Aquest concepte de tractament implica, doncs, una visió global del nen, i per dur-lo a terme ens valem d’uns instruments d’ordre relacional i d’uns altres d’ordre tècnic. La nostra intervenció es realitza en sessions individuals.

Paral·lelament, mitjançant entrevistes de seguiment, treballem amb els pares la comprensió i acceptació de les dificultats dels seus fills, així com el control de l’ansietat que aquestes poden provocar.

També col.laborem amb l’escola, i amb altres professionals si cal, fent un seguiment del cas.

Llenguatge oral

Parla

  • Dislàlia: dificultats articulatòries que provoquen alteracions en la pronunciació de determinats sons: /r/,/s/,/l/…
  • Retard de la parla: dificultats en l’organització dels sons que provoquen canvis i inversions en les síl.labes per formar les paraules.
  • Transtorn de la parla: dificultats en l’organització dels sons, més greus que en el retard, que poden estancar-se i evolucionar amb dificultat.

Llenguatge

  • Retard del llenguatge: dificultats en la comprensió i l’ús del llenguatge que provoquen alteracions en els temps verbals, la concordança, el vocabulari i la construcció d’oracions.
  • Transtorn del llenguatge:dificultats en la comprensió i l’ús del llenguatge que evolucionen més lentament que en el retard i que poden estancar-se parcialment.

Llenguatge escrit

Dificultats en l'aprenentatge del llenguatge escrit
Retard en l'adquisició del codi gràfic que permet l'accés a la lectura i l'escriptura.

Trastorns del llenguatge escrit
  • Dislèxia: trastorn en l'aprenentatge de la lectura que dificulta, i a vegades impossibilita, la integració del codi escrit, malgrat unes capacitats cognitives correctes i una escolarització adient.
  • Disortografia: dificultats en integrar i automatitzar la normativa ortogràfica.
  • Disgrafia: dificultats en la realització del traç en l’escriptura.

Teràpia miofuncional


L’ús del xumet, mossegar-se les ungles,els carnots i les amígdales palatines grans són algunes de les causes de les disfuncions de deglució, respiració i masticació que poden perjudicar les estructures dentàries provocant mala oclusió i/o alteracions articulatòries de la parla.
La teràpia miofuncional tracta les disfuncions orofacials per corregir les dislàlies i afavorir els tractaments d’ortodòncia.

Estimulació cognitiva


Conjunt de tècniques i estratègies que pretenen optimitzar l’eficàcia del funcionament de les diferents capacitats i funcions cognitives: percepció, atenció raonament, abstracció, memòria, llenguatge, processos d’orientació, pràxies...

Dèficit d’atenció TDAH

Trastorn d’origen neurobiològic els símptomes del qual consisteixen en una inquietud excessiva, falta d’atenció i actes impulsius. Aquest transtorn pot anar acompanyat o no d’hiperactivitat
Prevenció i tractament de trastorns de l'aprenentatge i de la comunicació
Carrer Marc Aureli, 8 Entl. 4ª | 08006 Barcelona | Tel. 93 2110605